• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Magyar Gyógyszerészi Kamara” változatai közötti eltérés

  a
   
  (One intermediate revision by the same user not shown)
  1. sor: 1. sor:
   
  "A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait." (MGYK Etikai Kódexe)
   
  "A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait." (MGYK Etikai Kódexe)
    
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának.  
  +
  A Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának és a 2006. évi XCVII. törvény rendelkezései alapján létrehozott Magyar Gyógyszerészi Kamarának.
   +
   
   +
   
   +
  Gyógyszerészi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja a Kamarának.
    
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:
  *a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; - megalkotja alapszabályát;
  +
  *a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;  
  *a Ktv-ben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
  +
  *megalkotja alapszabályát;
  *véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a gyógyszerészképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;
  +
  *a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat alkot, és a törvényben meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
   +
  *véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál; a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál; feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében; a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer  fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében;
   
  *felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
   
  *felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
   
  *nyilvántartást vezet a tagjairól;
   
  *nyilvántartást vezet a tagjairól;
  *közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez.
  +
  *közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
   +
  *feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába – szükség szerint – bevonja az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
   +
  *ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
   +
  *az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
   +
  *közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az Eütv. szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében;
   +
  *feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
   +
  *tagját a 2006. évi XCVII. törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;
   +
  *jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
   +
  *ajánlásokat ad a gyógyszerészet területén működő egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira.
   +
   
    
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki
  15. sor: 28. sor:
   
  *a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
   
  *a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
   
  *Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
   
  *Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  *az alapszabályban meghatározott mértékben és módon a kamarai tagdíjat megfizeti, és
  +
  *az Alapszabályban meghatározott módon, az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és
  *az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
  +
  *az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
    
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap jelenlegi, 2013. április 25., 11:44-kori változata

  "A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait." (MGYK Etikai Kódexe)

  A Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának és a 2006. évi XCVII. törvény rendelkezései alapján létrehozott Magyar Gyógyszerészi Kamarának.


  Gyógyszerészi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja a Kamarának.

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:

  • a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését;
  • megalkotja alapszabályát;
  • a feladatköre szerinti egészségügyi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat alkot, és a törvényben meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
  • véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál; a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál; feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében; a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések tervezete tekintetében;
  • felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
  • nyilvántartást vezet a tagjairól;
  • közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
  • feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába – szükség szerint – bevonja az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;
  • ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
  • az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
  • közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az Eütv. szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében;
  • feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések (különösen a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
  • tagját a 2006. évi XCVII. törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi;
  • jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
  • ajánlásokat ad a gyógyszerészet területén működő egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira.


  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki

  • magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,
  • a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
  • Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
  • az Alapszabályban meghatározott módon, az országos hivatalnak a kamarai tagdíjat megfizeti, és
  • az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.