• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Magyar Gyógyszerészi Kamara” változatai közötti eltérés

  1. sor: 1. sor:
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait. (MKGY Etikai Kódexe)
   
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait. (MKGY Etikai Kódexe)
   +
   +
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának.
   +
   +
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:
   +
   +
  - a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; - megalkotja alapszabályát;
   +
   +
  - a Ktv-ben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;
   +
   +
  - véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a gyógyszerészképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;
   +
   +
  - felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
   +
   +
  - nyilvántartást vezet a tagjairól;
   +
   +
  - közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának
   +
  ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
   +
   +
  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki
   +
   +
  - magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,
   +
   +
  - a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,
   +
   +
  - Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
   +
   +
  - az alapszabályban meghatározott mértékben és módon a kamarai tagdíjat megfizeti, és
   +
   +
  - az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.
   +
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap 2008. október 31., 15:56-kori változata

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a gyógyszerészi kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a gyógyszerészek jogait. (MKGY Etikai Kódexe)

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara – annak országos szervezete és területi szervezetei – teljes körű és általános jogutódja az 1989-ben az egyesülési jog szerint alapított Magyar Gyógyszerész Kamarának, továbbá az 1994.évi LI. törvénnyel létrehozott Magyar Gyógyszerész Kamarának.

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara feladata:

  - a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen jogok érvényesítését; - megalkotja alapszabályát;

  - a Ktv-ben és külön jogszabályban meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le;

  - véleményezési jogot gyakorol: a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál, a gyógyszerészi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, a gyógyszerészképzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében;

  - felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;

  - nyilvántartást vezet a tagjairól;

  - közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;

  A Magyar Gyógyszerészi Kamara tagja lehet az, aki

  - magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját honosították, vagy egyenértékűvé nyilvánították illetőleg szakképesítését elismerték,

  - a gyógyszerészek alapnyilvántartásban szerepel,

  - Magyarország területén gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

  - az alapszabályban meghatározott mértékben és módon a kamarai tagdíjat megfizeti, és

  - az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.