• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Borilo (vitalap | szerkesztései) 2008. október 31., 15:50-kor történt szerkesztése után volt.

  Magyar Orvosi Kamara

  A Magyar Orvosi Kamara (MOK) minden Magyarországon működő orvos független, demokratikus, céhszerű testülete, amely tagjainak szakmai, erkölcsi és anyagi érdekvédelmet biztosít.

  Az 1994-ben megalakult MOK (1994. évi XXVIII. törvény) köztestület az 1989-ben alapított MOK egyesület jogutóda.

  A MOK a kamarai tagságot önként vállaló természetes személyekből, orvosokból és fogorvosokból álló szervezet.

  A MOK célja, hogy: - ellássa köztestületi feladatait; - a társadalmi elvárásokkal egyeztetve képviselje és védje tagjainak az orvosi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeit, jogait; - munkajogi és egyéb rendelkezések által meghatározott eszközök alkalmazásával egyedi ügyekben is elősegítse azok érvényesítését; - hozzájáruljon az orvosok szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, valamint a magas szinten képzett, optimális létszámú és szakmai megoszlású orvoskar biztosítása érdekében részt vegyen e tevékenységek normatív szabályozásában és ellenőrzésében. - A MOK feladatait területi szervezetei és országos szervezete útján látja el. - A MOK céljai és feladatai teljesítésének elősegítésére a tagok szakmai ill. egyéb céllal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokat (továbbiakban együtt: csoport) hozhatnak létre, melyek a MOK területi elvű felépítésétől eltérő módon is szervezhetők. E csoportok érdekképviselete és érdekegyeztetése a MOK feladata.