• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Borilo (vitalap | szerkesztései) 2008. november 4., 15:45-kor történt szerkesztése után volt.

  OEP

  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a társadalombiztosítás központi hivatali szerveként az Egészségbiztosítási Alap kezelését végzi. Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét a Kormány látja el. Az OEP, mint központi államigazgatási szerv irányítását a Kormány az egészségügyi miniszter útján végzi. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

  Igazgatási szervei a fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztárak (MEP), valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (VTI).

  Központi hivatali szervként a biztosítási ág vonatkozásában az alábbi feladatokkal rendelkezik:

  a) Végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
  b) Ellátja a társadalombiztosítási alap költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos - az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletben meghatározott - feladatait, együttműködik a Magyar Állam Kincstárral.
  c) Külön jogszabályokban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét.
  d) Irányítja, működteti és fejleszti a biztosítási ág feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről.
  e) Részt vesz a társadalombiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában.
  f) Közreműködik az egészségbiztosítási ellátásokkal, az egészségügyi ellátások finanszírozásával, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdők árához nyújtott támogatással, valamint a járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében.
  g) Véleményezi a társadalombiztosítást, valamint az egészségbiztosítás központi és igazgatási szerveinek feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezeteit.
  h) Előkészíti és végrehajtja a jogszabályok szerinti közbeszerzési feladatokat, valamint a szervezet más beszerzéseit, nyilvántartja és elemzi a beszerzési és közbeszerzési adatokat.
  i) Az egyes gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök jogszabályban megállapított körére beszerzési eljárást folytat le a Beszerzési Bizottság útján. Az éves beszerzésekről részletes, összesített jelentést készít megadott határidőig, amelyet tájékoztatásul megküld a Kormánynak, az egészségügyi miniszternek, a pénzügyminiszternek és az Állami Számvevőszéknek.
  j) Közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében, gondoskodik azok végrehajtásáról, részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatot tart fenn a tagországokkal.
  k) Megállapítja az irányítása alá tartozó igazgatási szervek működési költségvetését és kereteit, valamint az általa kezelt E. Alap részletes előirányzatait.
  l) Lefolytatja a jogszabályokban előírt jogorvoslati, illetve méltányossági eljárásokat.
  m) Gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, és az igényérvényesítést segítő ügyfélszolgálati rendszer fejlesztéséről.
  n) Az ONYF-el közösen szerkeszti és megjelenteti a Társadalombiztosítási Közlönyt.
  o) Gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve a társadalombiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is.


  Az OEP - az igazgatási szervek vonatkozásában - irányítja, szervezi és ellenőrzi:

  a) A tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén.
  b) Az egészségbiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásával kapcsolatos tevékenységet.
  c) A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
  d) A baleseti járadék kivételével az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (terhességi-gyermekágyi segély, gyed, táppénz), a baleseti táppénz, az utazási költségtérítés és a külföldön felmerült gyógykezelés költségeinek megállapítását és folyósítását (kifizetését).
  e) A munkaképesség változásával és a keresőképtelenség megállapításával kapcsolatos orvosszakértői tevékenységet.


  Az OEP honlapja