• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ” változatai közötti eltérés

  a
  a
   
  14. sor: 14. sor:
   
  * tájékoztatást kérhet az ellátásszervezést végző szervtől, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől egyedi esetekben az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok érvényesüléséről,  
   
  * tájékoztatást kérhet az ellátásszervezést végző szervtől, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől egyedi esetekben az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok érvényesüléséről,  
   
  * javaslatot tehet továbbá az ellátásszervezést végző szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére az ellátásszervezéssel összefüggő tapasztalatai alapján intézkedés megtételére.
   
  * javaslatot tehet továbbá az ellátásszervezést végző szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére az ellátásszervezéssel összefüggő tapasztalatai alapján intézkedés megtételére.
   +
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap jelenlegi, 2013. május 7., 11:46-kori változata

  Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, melynek székhelye Budapest. Vezetője a főigazgató.

  A központ az alábbi feladatokat látja el:

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 32. § (1) bekezdése,
  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 94/K. § (3) bekezdése és
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 11/A. § (4) bekezdése szerinti szervezet feladatait, továbbá
  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, egyéb egészségügyi dokumentációt kezelő szerv működésével és
  • a betegjogi, ellátott-jogi és gyermekjogi képviselők (jelen rendelet alkalmazásában jogvédelmi képviselők) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

  Ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét az egészségügyi ellátórendszer betegellátási kapacitásának szabályozására vonatkozó jogszabályok keretei között, melynek keretében:

  • egyedi ügyekben vizsgálhatja az egészségügyi szolgáltatás hozzáférésével – így az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, a betegek tájékoztatásával – kapcsolatos szabályok érvényesülését,
  • javaslatot tehet az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó jogszabályok tartalmára,
  • tájékoztatást kérhet az ellátásszervezést végző szervtől, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől egyedi esetekben az ellátások hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok érvényesüléséről,
  • javaslatot tehet továbbá az ellátásszervezést végző szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére az ellátásszervezéssel összefüggő tapasztalatai alapján intézkedés megtételére.