• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből

  „Országos Gyógyszerészeti Intézet” változatai közötti eltérés

  (Új oldal, tartalma: „Az '''Országos Gyógyszerészeti Intézet''' (OGYI) egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel rendelkezik a gyógyszer-törzskönyvezés...”)
   
  1. sor: 1. sor:
  Az '''Országos Gyógyszerészeti Intézet''' (OGYI) egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel rendelkezik a gyógyszer-törzskönyvezés, gyógyszergyártás, gyógyszer-nagykereskedelem, valamint a gyógyszertárak felügyelete területén.
  +
  A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet egyik jogelődje, az '''Országos Gyógyszerészeti Intézet''' ('''OGYI''') 1962-ben jött létre az Egészségügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési osztályából (korábbi Gyógyszerkönyvi laboratórium). 1968-ban az OGYI-hoz csatolták az OKI Kémiai osztályát is, s ezzel megalakult az egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel a gyógyszer-törzskönyvezés és –forgalmazás ellenőrzésére.<br>
   +
  A népjóléti miniszter 1998-ban adta ki az intézet megújított alapító okiratát, amelyben az OGYI-t, mint a hatósági embergyógyászati gyógyszerellenőrzés országos szervét, illetve, mint a minisztérium gyógyszerészeti módszertani és tudományos központját nevesítik, azzal a megjegyzéssel, hogy ellátja a mindenkori jogszabályok által reá ruházott államigazgatási: hatósági vagy szakhatósági feladatokat is.<br>
   +
  2011. májustól az OGYI – más egészségügyi háttérintézetekkel együtt – beolvadt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetbe ([[GYEMSZI]]), és annak egyik Főigazgatóságaként (GYEMSZI-OGYI) működik. <br>
    
  '''Jogszabályok által meghatározott állami feladatként ellátott alaptevékenységek:'''
  +
  '''Fő tevékenységei''':
  * [[gyógyszer]]ek értékelése és forgalomba hozatalának engedélyezése  
  +
  *hatósági, szakhatósági, ellenőrzési feladatok ellátása jogszabályok által meghatározott esetekben az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek engedélyezése, és ellenőrzése területén,
  * gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények nyilvántartásba vétele és forgalomba hozatalának engedélyezése
  +
  *megkeresésre részvétel a feladatkörünket érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve azok felülvizsgálatának kezdeményezése,
  * klinikai vizsgálat engedélyezése, GCP engedély kiadása és helyszíni ellenőrzésének végzése
  +
  *a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszerek kialakítása és működtetése,
  * GLP engedély kiadása és helyszíni ellenőrzése
  +
  *nemzetközi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása a feladatai ellátásával összefüggésben, együttműködés a tagállami társhatóságokkal, az Európai Unió központi intézményeivel és azok munkacsoportjaival, s ennek keretében a nemzetközi tevékenység keretében feladatkörébe utalt tevékenységek ellátása,
  * gyógyszergyártási engedély kiadása, és GMP helyszíni ellenőrzések végzése
  +
  *együttműködés az Európa Tanács Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Főigazgatóságával (EDQM) és annak munkacsoportjaival, s az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatok ellátása,
  * gyógyszer-nagykereskedelem engedélyezése és helyszíni ellenőrzése
  +
  *együttműködés az [[Egészségügyi Világszervezet]]tel, és az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatok ellátása,
  * gyógyszerek párhuzamos importjának engedélyezése
  +
  *géntechnológiai hatósági és szakhatósági feladatok ellátása,
  * egyedi gyógyszerigénylések engedélyezése
  +
  *a gyógyszerészet területén a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézményeként együttműködés az [[Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat]]tal, valamint a gyógyszerészet területén működő szakmai kollégiumokkal,
  * gyógyszeradományok vámmentes kezelésének engedélyezése
  +
  *a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése és kiadása
  * a gyógyszerek és a gyógyszerellátás hatósági ellenőrzése
  +
  *a Szabványos vénymintákat ([[Formulae Normales]]) szerkesztése és kiadása,
  * a gyógyszerreklámozás felügyelete, valamint szakhatósági közreműködés a gyógyszerek ismertetésére vonatkozó- az Egészségbiztosítási Felügyelet által lefolytatott- eljárásokban
  +
  *a gyógyszerfelhasználás elemzése a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében,
  * a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése és módosításai
  +
  *a gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszerészeti módszertan fejlesztése, elősegíti a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásba vételének elősegítése,
  * a [[Formulae Normales]] szerkesztése és módosításai
  +
  *részvétel a gyógyszerészek képzésében, szak- és továbbképzésében.
  * a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazáshoz szükséges információs rendszer minősítése
  +
    
  '''Az Alapító Okiratban meghatározott állami feladatként ellátott alaptevékenységek:'''
   
  * Felkérésre részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát.
   
  * Felkérésre közreműködik az Európai Közösségi jogharmonizációból fakadó feladatok végrehajtásában, közreműködik az európai integrációs feladatok ellátásában.
   
  * Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket.
   
  * Nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn a feladatai ellátásával összefüggésben és annak érdekében ellátja a nemzetközi tevékenység keretében feladatkörébe utalt tevékenységeket.
   
  * Az Intézet együttműködik az [[Egészségügyi Világszervezet]]tel, ellátja az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatokat.
   
  * Az Intézet a gyógyszerészet területén az [[Egészségügyi Minisztérium]] szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye. E tevékenysége során együttműködik az [[ÁNTSz|Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat]]tal, valamint a gyógyszerészet területén működő szakmai kollégiummal.
   
  * Rendszeresen elemzi a gyógyszerfelhasználást a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében. Fejleszti a gyógyszerészeti tudományokat, a gyógyszerészeti módszertant, elősegíti a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásba vételét.
   
  * Alapító okiratában meghatározott tevékenységekre módszertani leveleket ad ki.
   
  * Működteti az OGYI saját gyógyszerismertetői hálózatát.
   
  * Közvetlen gyógyszerügyi tájékoztató szolgálatot működtet.
   
  * Az intézet - egyetemek és más szakmai szervezetek felkérésére - részt vesz a gyógyszerészek képzésében, szak- és továbbképzésében.
   
   
  '''Vállalkozási tevékenységek:'''
   
  * oktatási tevékenység és vizsgáztatás;
   
  * tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése;
   
  * gyógyszerészeti kiadványokkal kapcsolatos kiadói (nyomdai) tevékenység, a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv kiadása;
   
  * harmadik személyek részére szerződés vagy megállapodás alapján végzendő kutató munka, szakértői tevékenység.
   
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]
   
  [[Category:Magyar_sajátosság]]

  A lap 2013. május 6., 11:59-kori változata

  A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet egyik jogelődje, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 1962-ben jött létre az Egészségügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési osztályából (korábbi Gyógyszerkönyvi laboratórium). 1968-ban az OGYI-hoz csatolták az OKI Kémiai osztályát is, s ezzel megalakult az egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel a gyógyszer-törzskönyvezés és –forgalmazás ellenőrzésére.
  A népjóléti miniszter 1998-ban adta ki az intézet megújított alapító okiratát, amelyben az OGYI-t, mint a hatósági embergyógyászati gyógyszerellenőrzés országos szervét, illetve, mint a minisztérium gyógyszerészeti módszertani és tudományos központját nevesítik, azzal a megjegyzéssel, hogy ellátja a mindenkori jogszabályok által reá ruházott államigazgatási: hatósági vagy szakhatósági feladatokat is.
  2011. májustól az OGYI – más egészségügyi háttérintézetekkel együtt – beolvadt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetbe (GYEMSZI), és annak egyik Főigazgatóságaként (GYEMSZI-OGYI) működik.

  Fő tevékenységei:

  • hatósági, szakhatósági, ellenőrzési feladatok ellátása jogszabályok által meghatározott esetekben az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek engedélyezése, és ellenőrzése területén,
  • megkeresésre részvétel a feladatkörünket érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve azok felülvizsgálatának kezdeményezése,
  • a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszerek kialakítása és működtetése,
  • nemzetközi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása a feladatai ellátásával összefüggésben, együttműködés a tagállami társhatóságokkal, az Európai Unió központi intézményeivel és azok munkacsoportjaival, s ennek keretében a nemzetközi tevékenység keretében feladatkörébe utalt tevékenységek ellátása,
  • együttműködés az Európa Tanács Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Főigazgatóságával (EDQM) és annak munkacsoportjaival, s az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatok ellátása,
  • együttműködés az Egészségügyi Világszervezettel, és az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatok ellátása,
  • géntechnológiai hatósági és szakhatósági feladatok ellátása,
  • a gyógyszerészet területén a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézményeként együttműködés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a gyógyszerészet területén működő szakmai kollégiumokkal,
  • a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése és kiadása
  • a Szabványos vénymintákat (Formulae Normales) szerkesztése és kiadása,
  • a gyógyszerfelhasználás elemzése a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében,
  • a gyógyszerészeti tudományok, a gyógyszerészeti módszertan fejlesztése, elősegíti a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásba vételének elősegítése,
  • részvétel a gyógyszerészek képzésében, szak- és továbbképzésében.