• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Lorildi (vitalap | szerkesztései) 2008. december 1., 12:23-kor történt szerkesztése után volt.

  (eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

  Országos Gyógyszerészeti Intézet

  Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egységes hatósági gyógyszerellenőrző szerv, általános hatáskörrel rendelkezik a gyógyszer-törzskönyvezés, gyógyszergyártás, gyógyszer-nagykereskedelem, valamint a gyógyszertárak felügyelete területén.

  Jogszabályok által meghatározott állami feladatként ellátott alaptevékenységek:

  • gyógyszerek értékelése és forgalomba hozatalának engedélyezése
  • gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények nyilvántartásba vétele és forgalomba hozatalának engedélyezése
  • klinikai vizsgálat engedélyezése, GCP engedély kiadása és helyszíni ellenőrzésének végzése
  • GLP engedély kiadása és helyszíni ellenőrzése
  • gyógyszergyártási engedély kiadása, és GMP helyszíni ellenőrzések végzése
  • gyógyszer-nagykereskedelem engedélyezése és helyszíni ellenőrzése
  • gyógyszerek párhuzamos importjának engedélyezése
  • egyedi gyógyszerigénylések engedélyezése
  • gyógyszeradományok vámmentes kezelésének engedélyezése
  • a gyógyszerek és a gyógyszerellátás hatósági ellenőrzése
  • a gyógyszerreklámozás felügyelete, valamint szakhatósági közreműködés a gyógyszerek ismertetésére vonatkozó- az Egészségbiztosítási Felügyelet által lefolytatott- eljárásokban
  • a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése és módosításai
  • a Formulae Normales szerkesztése és módosításai
  • a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazáshoz szükséges információs rendszer minősítése

  Az Alapító Okiratban meghatározott állami feladatként ellátott alaptevékenységek:

  • Felkérésre részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát.
  • Felkérésre közreműködik az Európai Közösségi jogharmonizációból fakadó feladatok végrehajtásában, közreműködik az európai integrációs feladatok ellátásában.
  • Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket.
  • Nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn a feladatai ellátásával összefüggésben és annak érdekében ellátja a nemzetközi tevékenység keretében feladatkörébe utalt tevékenységeket.
  • Az Intézet együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel, ellátja az ezzel kapcsolatosan reá háruló feladatokat.
  • Az Intézet a gyógyszerészet területén az Egészségügyi Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye. E tevékenysége során együttműködik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a gyógyszerészet területén működő szakmai kollégiummal.
  • Rendszeresen elemzi a gyógyszerfelhasználást a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében. Fejleszti a gyógyszerészeti tudományokat, a gyógyszerészeti módszertant, elősegíti a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásba vételét.
  • Alapító okiratában meghatározott tevékenységekre módszertani leveleket ad ki.
  • Működteti az OGYI saját gyógyszerismertetői hálózatát.
  • Közvetlen gyógyszerügyi tájékoztató szolgálatot működtet.
  • Az intézet - egyetemek és más szakmai szervezetek felkérésére - részt vesz a gyógyszerészek képzésében, szak- és továbbképzésében.

  Vállalkozási tevékenységek:

  • oktatási tevékenység és vizsgáztatás;
  • tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése;
  • gyógyszerészeti kiadványokkal kapcsolatos kiadói (nyomdai) tevékenység, a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv kiadása;
  • harmadik személyek részére szerződés vagy megállapodás alapján végzendő kutató munka, szakértői tevékenység.