• Bejelentkezés
 • Szócikk
 • Vitalap
 • Lapforrás
 • Laptörténet
 • A Fogalomtár wikiből
  A lap korábbi változatát látod, amilyen Lorildi (vitalap | szerkesztései) 2013. december 7., 11:25-kor történt szerkesztése után volt.

  Szakképesítés

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény megfogalmazásában "egészségügyi szakképesítés: az adott egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert, alap-, közép-, emeltszintű, illetve felsőfokú szakképzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítés, valamint felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képzettség."

  A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szól a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről.

  Szakorvosi szakképesítést általános orvosi és higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok szerezhetnek.
  Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.
  Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.
  Klinikai szakpszichológus szakképesítést pszichológus oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

  A rendelet tartalmazza a megszerezhető első illetve ráépített szakképesítéseket, illetve a szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit A szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló jogszabály előírásai szerint történik. A szakképesítést (a külön jogszabályban erre felhatalmazott testület által kiadott szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi) bizonyítvány tanúsítja.

  A különböző egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó tevékenységek végzéséhez meghatározott szakképesítés illetve speciális képzettség, vizsga szükséges.

  Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések
  I. Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető első szakképesítések

  1. Aneszteziológia és intenzív terápia
  2. Arc-állcsont-szájsebészet
  3. Belgyógyászat
  4. Bőrgyógyászat
  5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
  6. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
  7. Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
  8. Fül-orr-gégegyógyászat
  9. Gasztroenterológia
  10. Geriátria
  11. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
  12. Gyermeksebészet
  13. Háziorvostan
  14. Háziorvostan a külön jogszabály szerinti egyéni képzést teljesítőknek
  15. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
  16. Idegsebészet
  17. Igazságügyi orvostan
  18. Infektológia
  19. Megelőző orvostan és népegészségtan
  20. Neurológia
  21. Nukleáris medicina
  22. Ortopédia és traumatológia
  23. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
  24. Orvosi mikrobiológia
  25. Oxyológia és sürgősségi orvostan
  26. Patológia
  27. Pszichiátria
  28. Radiológia
  29. Repülőorvostan
  30. Reumatológia
  31. Sebészet
  32. Sugárterápia
  33. Szemészet
  34. Szívsebészet
  35. Szülészet-nőgyógyászat
  36. Transzfúziológia
  37. Tüdőgyógyászat
  38. Urológia

  II. Általános orvosi oklevéllel és szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések

  1. Addiktológia
  2. Allergológia és klinikai immunológia
  3. Andrológia
  4. Audiológia
  5. Cytopatológia
  6. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
  7. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
  8. Csecsemő- és gyermekkardiológia
  9. Egészségbiztosítás
  10. Endokrinológia
  11. Érsebészet
  12. Fizioterápia
  13. Foniátria
  14. Gyermekgasztroenterológia
  15. Gyermekneurológia
  16. Gyermeknőgyógyászat
  17. Gyermekradiológia
  18. Gyermekszemészet
  19. Gyermek-tüdőgyógyászat
  20. Hematológia
  21. Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)
  22. Intenzív terápia
  23. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
  24. Kézsebészet
  25. Klinikai farmakológia
  26. Klinikai genetika
  27. Klinikai neurofiziológia
  28. Klinikai onkológia
  29. Laboratóriumi hematológia és immunológia
  30. Mellkassebészet
  31. Molekuláris genetikai diagnosztika
  32. Munkahigiéné
  33. Nefrológia
  34. Neonatológia
  35. Neuropatológia
  36. Neuroradiológia
  37. Orvosi rehabilitáció (rehabilitációs szakterület megjelölésével)
  38. Orvosi rehabilitáció (pszichiátria szakterületen)
  39. Plasztikai (égési) sebészet
  40. Pszichoterápia
  41. Sportorvostan
  42. Sugáregészségtan
  43. Trópusi betegségek

  A higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető szakképesítések

  1. Megelőző orvostan és népegészségtan
  2. Munkahigiéné
  3. Sugáregészségtan

  Fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

  1. Dento-alveoláris sebészet
  2. Fogszabályozás
  3. Gyermekfogásza
  4. Konzerváló fogászat és fogpótlástan
  5. Parodontológia

  Gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések

  1. Gyógyszertechnológia
  2. Gyógyszerellenőrzés
  3. Gyógyszerhatástan
  4. Gyógyszerkémia
  5. Társadalomgyógyszerészet
  6. Farmakognózia és fitoterápia
  7. Klinikai laboratóriumi diagnosztika
  8. Gyógyszerellátási gyógyszerészet
  9. Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás
  10. Radiogyógyszerészet
  11. Kórházi gyógyszerészet
  12. Klinikai gyógyszerészet
  13. Toxikológia
  14. Gyógyszerészi mikrobiológia
  15. Minőségbiztosítás

  Pszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések
  I. Pszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető első szakképesítések

  1. Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia
  2. Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia

  II. A szakpszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítések

  1. Pszichoterápia
  2. Neuropszichológia
  3. Igazságügyi klinikai pszichológia
  4. Klinikai írásszakértő pszichológia
  5. Klinikai addiktológiai szakpszichológia